BMW Efficient Dynamics
BMW Efficient Dynamics
Tính hiệu quả - Năng động của BMW. Giảm mức tiêu thụ nhiên liệu, tăng cảm giác lái.
BMW XDRIVE.
BMW XDRIVE.
Phân bổ lực để đạt hiệu quả tối đa qua hệ thống dẫn động hai cầu thông minh BMW xDrive.